Adatvédelem

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató
 
Az Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztató az Eudia kft. www.abor.hu weboldalának adatkezelését szabályozza, annak felhasználói által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza, az Európai Unió 2016/679 számú új adatvédelmi rendelete, a General Data Protection Regulation (továbbiakban GDPR vag a Rendelet) alapján.
 
Közérthető változat, mely nem hivatalos
 
Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében az adatvédelmi törvény előírásait betartva tároljuk.
Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve a törvényi kötelezettségeket, és a szerződés teljesítésekor az Adatfeldolgozók számára szállítás, könyvelés érdekében. Az Óvörös Borászbolt emailt csak a megrendelés lebonyolítása érdekében vagy külön kérésre küld.
 
Hivatalos változat (GDPR):
 
Az Adatkezelő:
Név: EUDIA Kft. (továbbiakban az Adatkezelő)
Székhely: 7621 Pécs, Felsőmalom u. 25., Fsz. 16.
Asz: 14859773-2-43
Telefon: +36 70 5485 218
Web: www.abor.hu
 
A www.abor.hu működéséhez kapcsolódó adatkezelés
Kezelt adatok:
  • Név és cím; számlázási név és cím; szállítási név és cím
  • Telefonszám és email cím
  • A regisztrációhoz és vásárláshoz szükséges felhasználónév és jelszó
  • A regisztráció, vásárlás időpontja; a regisztráció, vásárlás kori IP cím
Adatkezelés célja:
azonosítás, regisztráció, belépés, kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel, házhozszállítás, számlakiállítás valamint technikai műveletek. Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
A cél az elektronikus úton elküldött rendelések teljesítése, melyhez az előbb felsorolt adatok szükségesek.
A kezelt adatokat harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve a szerződés teljesítésekor az Adatfeldolgozók számára házhozszállítás, könyvelés, számlakészítés céljából, továbbá esetleges törvényi kötelezettségeket elegettéve.
 
Az érintettek köre:
Az összes weboldalon regisztrált vásárló érintett.
 
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
 
A regisztráció törlésével az adatok azonnal törlődnek, kivéve a számviteli bizonylatok esetében, a vonatkozó törvény alapján ezeket az adatokat 8 évig kell megőrizni.
 
Személyes adatainak törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását kezdeményezheti:
- postai úton a 7621 Pécs, Felsőmalom u. 25., Fsz. 16. címen
- emailben a www.abor.hu 'Kapcsolat' linkjére kattintva
- illetve telefonon a +36 70 5485 218 számon
 
A személyes adatokat az Adatkezelő a fenti elvek tiszteletben tartásával használja.
 
Az adatkezelés törvényi alapja az Infotv. 5. § (1) bekezdése, az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
 
Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. A rendelése feldolgozásához köteles a személyes adatokat megadni, ellenkező esetben nem tudjuk a rendelését feldolgozni.
 
Adatfeldolgozók:
- Házhozszállítás
 
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft
2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
telefon: 06 2 988 6660
 
ZOLA TRANSPORT Kft.
7100 Szekszárd, Dr. Hirling Ádám utca 11. 3. em. 12.
telefon:+36 30 249-67-00, +36 30 314-10-78, +36 74 674-264
 
- Szerverszolgáltató
NLG-System Bt.
2135 Csörög, Homokbánya u. 26.
email: info@nlgsys.net
Telefon: +36 27 502 450
 
- Könyvelés
Cheef ComTable Kft.
7100 Szekszárd, Rákóczi utca 14.
 
Az adafelfolgozás törvényi alapja az Infotv. 5. § (1) bekezdése, az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
 
Az adafelfolgozás az Ön hozzájárulásán alapul. A rendelése feldolgozásához köteles a személyes adatokat megadni, ellenkező esetben nem tudjuk a rendelését feldolgozni.
 
Adatkezelés biztonsága
 
A Felhasználó adatai az általa megadott felhasználónévvel és jelszóval vannak védve, amelyeket titkosított csatornán ad meg a weboldalon. A Felhasználónak egy megfelelően erős jelszót kell beállítania regisztrációkor, jelszókezelő használatát és a weboldalunkhoz egyedi jelszó megadását javasoljuk.

A weboldal biztosítására szolgáló biztonságtechnikai módszerek közül itt felsorolunk néhányat, amelyet használunk. Használunk titkosított http kapcsolatot, fokozottan biztosított adminisztrátori belépést és tűzfalat. Mindazonáltal fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy 100%os garanciát nem tudunk vállalni az adatok biztosítására, hiszen 100%-os védelem nem létezik.
 
Sütik
 
A sütiket (cookie-kat) csak a weboldal technikai üzemeltetése érdekében használunk; Követő sütiket az Adatkezelő nem alkalmaz a weboldalon.
 
A sütik:
 
zenid - session cookie: a böngészés folytonosságának biztosítására - lejár amikor elhagyja a weboldalt.
cookieconsent_status: a fenti zenid süti használatához való hozzájárulás sütije - lejár egy év múlva.
 
Általános böngészési tanácsok
 
Azt javasoljuk felhasználóinknak, hogy használják a Mozilla Firefox független böngészőt, a duckduckgo nem követő internet keresőt és a Containers kiterjesztést, ez utóbbinak hiányában a privát böngészést.
 
Törvényi háttér
 
A tájékoztató megírásához figyelmbe vettük az alábbiakat: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletét (GDPR vagy Általános Adatvédelmi Rendelet), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt.
 
Panasztételi lehetőség
 
Az Adatkezelő esetleges jogsértésével kapcsolatban a Felhasználó panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 1 391 1400, fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Garancia

A gépekre, eszközökre a vásárlástól számított egy év garanciát vállalunk. A borászati kezelőanyagok, gépek, eszközök szakszerűtlen alkalmazásából eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

A feltüntetett árak tartalmazzák az áfát.

Üzletünk címe: Pécs, Felsőmalom u.
Telefon: 70/5485218
Nyitva tarts